Ekologismo soziala
Heziketa emantzipatzailea
Blogak

Web: Braser de Sabers, recursos educatius per a la justícia climàtica

A través d’aquest enllaç pots entrar en el web

Braser de Sabers és un portal web impulsat per Entrepobles i Edualter que aspira a esdevenir un espai de sinergies per a la comunitat educativa on compartir recursos, aprenentatges i reflexions per afrontar, de manera col·lectiva, la crisi climàtica que ens travessa i transitar cap a models socials, polítics, econòmics i culturals més justos, democràtics i sostenibles.

Trobaràs un ampli ventall de recursos educatius classificats per temàtica, etapa educativa i format. Propostes per treballar les causes de l’emergència climàtica i les principals problemàtiques socioambientals del món actual, i activitats per implicar l’alumnat en el disseny i el desenvolupament d’accions per fer-hi front.

Neix des del convenciment de la importància que la comunitat educativa pot tenir per impulsar canvis estructurals i socials que s’encaminin cap a un decreixement del consum/producció global i una redistribució radical de la riquesa. I alhora, per afavorir la necessària transformació dels imaginaris col·lectius d’acord el que reclamen els ecofeminismes decolonials: posar les cures i la vida al centre, valorar i aprendre de la diversitat i defensar els drets col·lectius per fer front a les opressions sistèmiques sobre els cossos, les comunitats del sud i els territoris.

 

Amb aquest espai volem articular una xarxa d’accions entre moviments socials, centres educatius, educació adreçada a adults, en el lleure, etc., creant espais de trobada i reconeixement per adaptar les propostes i activitats d’aprenentatge amb el repte del nou currículum escolar que es desplegarà durant els propers cursos.

Crear una comunitat de Braser de sabers que ens permeti facilitar aquestes trobades, acompanyar les propostes i activitats didàctiques brindant les eines d’adequació per a cada cicle escolar, adaptant a les exigències del currículum i promovent diferents metodologies i tècniques didàctiques per enriquir el rol dels moviments socials als instituts, centres de formació professional, universitats, i la diversitat d’espais de formació, per contribuir al canvi cultural necessari en el context de transicions justes, inclusives i decolonials.

El nou currículum permet als centres escolars una franja horària anomenada “de gestió autònoma” en què els objectius, continguts i propostes poden ser dissenyades des del propi centre o amb la col·laboració d’agents externs. Representa un 13% de les hores lectives del currículum de secundària i creiem que la perspectiva de l’activisme i la mobilització social hauria d’entrar en aquestes hores, abans que altres propostes més “tancades” o que perpetuen el model actual que ha accelerat i ens ha portat a l’emergència climàtica actual en context de superposició de crisis ecosocials i de cures a nivell global.

Entra i passeja pel web: www.braserdesabers.org

————————————————————————————————————————-

Amb el suport de:

Ajuntament de Barcelona

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament