Erakusketak
Ekologismo soziala
Ekonomia sozial eta solidarioa
Elikadura-subiranotasuna
Heziketa emantzipatzailea
Multinazionalak eta hitzarmenak

Hazkundearen mugak

Exposición itinerante. Conjunto de 12 paneles de 1,50 x 70 cm. La exposición está guiada por tres personajes, que muestran tres actitudes ante la vida:…